Ingen katt till salu för tillfälet

ORION 4 veckor  gammal på bild

STJÄRNVIKS  ISMAEL  JR   FLYTTAT